top of page

הרשם הטיל על חברת הביטוח הוצאות


רשם ההוצאה לפועל אביעד איגרא, הורה על ביטול ההליכים כנגד חייב במסגרת תיק שפתחה חברת ביטוח על סמך פסק דין שבוטל - הרשם הטיל על החברה הוצאות בסך של 5,800 ₪ לטובת החייב - הרשם הורה על הפיכת הצדדים ובאי כוחם, כך שהזוכה תיהפך לחייבת והחייב לזוכה כאשר החוב בתיק יעמוד על סך של 5,800 ₪


מאת: מגזין בית המשפט


לאחרונה, הורה כב' רשם ההוצאה לפועל מלשכת פתח תקווה, אביעד איגרא, על סגירת תיק כנגד חייב שפתחה חברת ביטוח על סמך פסק דין שבוטל.


המדובר בפסק דין בהליך בין הצדדים, שבמסגרתו נקבע כי התביעה נמחקת כמוסכם. ביום 24.7.22 פתחה חברת הביטוח את התיק כנגד החייב, כאשר הגישה לביצוע את פסק הדין שבוטל מיום 17.10.20. גובה החוב בתיק עומד על סך של 12,720 ₪ נכון להיום.


בהחלטה צוין, כי החייב טען שפסק הדין בוטל וביקש לבטל הליכים, לסגור את התיק ולהשית הוצאות על חברת הביטוח. החברה בחרה שלא להגיב להחלטה ולא להבהיר את פשר הנסיבות. בשל כך, הדגיש כב' הרשם, כי לא ניתן לברר האם מדובר ברשלנות משמעותית או חלילה בניסיון בשיטת מצליח לגבות כספים שלא בצדק תוך ניצול לרעה של הליכי הוצאה לפועל.


הרשם הדגיש בהחלטתו, כי מדובר בפסק דין אשר בטל ומבוטל באופן מובהק ולא ניתן לטעון אחרת. "הגשה באופן מסחרי הגובל בקלות דעת וללא בדיקה ממשית היא פעולה בחוסר תום לב של הזוכה. פתיחת תיק של פסק דין שבוטל מהווה חוסר תום לב אינהרנטי הזועק לשמיים".


הרשם הוסיף, כי כאשר פסק דין מוגש לביצוע בחלוף שנה מהמועד שבו היה ניתן להגישו משתנה מארג הריביות שמתווסף לחוב בהתאם לתיקון לחוק ההוצאה לפועל. בסופו של יום התיק נפתח בפועל רק לקראת סוף חודש יולי 22 ועל הזוכה היה לוודא שוב את המצב המשפטי לפני ההגשה בפועל, על אף שכאמור ממילא לא היה תוקף לפסק הדין שהוגש כבר מאז יום 29.10.2020.


הרשם הבהיר, כי "זוכה הפותח תיק כנגד חייב בלשכת ההוצאה לפועל צריך לעשות זאת בחרדת קודש. לזוכים בהוצאה לפועל קיימות זכויות רבות הקבועות בדין לצורך מימוש זכויותיהם. עם זאת, מוטלות על הזוכים גם מספר חובות כאשר בראש ובראשונה קיימת החובה שיהיה מדובר בחוב אמת בעל תוקף משפטי שריר וקיים. העובדה שהזוכה היא חברה גדולה אינה מקטינה את חובתה להקפיד ולהגיש לביצוע חיובים נכונים אלא מגדילה אותה".


עוד צוין בהחלטה, כי לא ניתן להפחית מן החשיבות של הנזק שנגרם לכל אדם באשר הוא, אשר בבוקר בהיר אחד נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל והוא מקבל אזהרה לביצוע פסק דין אשר לא קיים. הליכי הגבייה יכולים להיות דורסניים תוך השפעה פוגענית מאוד על אורך חייו התקין של אדם ואין מקום לפתוח בהם בקלות ראש. "הזוכה כאמור בחרה שלא להסביר את הנסיבות החריגות, אולם לא מן הנמנע כי אדם פרטי אשר נפתח נגדו תיק הוצאה לפועל שגוי עלול להסתחרר למערבולת של עיקולים והליכים פוגעניים עד שיצלח בידו להוכיח כי החברה הגדולה שפתחה נגדו את התיק פעלה באופן אסור ובעייתי". הרשם הבהיר שבמקרה הנוכחי אף שמדובר בחייב שזהו תיקו היחיד אשר תלוי ועומד כנגדו בלשכות ההוצאה לפועל ולפתע צריך לעצור את מירוץ חייו, לאתר ייצוג משפטי ולהתחיל להוכיח כי פסק הדין שנפתח לביצוע בטל ומבוטל. מטבע הדברים היקף העבודה שנדרש החייב כדי להוכיח כי תיק שנפתח כנגדו אינו תקף, רחוק כרחוק מזרח ממערב מהעבודה הכרוכה בבירור בטרם פתיחת התיק האם פסק הדין תקף בלחיצת כפתור פשוטה של הזוכה.


לנוכח האמור, הורה הרשם, כי לאחר ששקל את מכלול הנסיבות ולאור חומרת הדברים וההוצאות שנדרש החייב להוציא כדי להגן על עצמו נוכח הגשת פסק דין לא תקף לביצוע כנגדו, על השתת הוצאות בסך של 5,800 ₪ שישולמו על ידי חברת הביטוח לחייב בתוך 30 ימים מהיום.


עוד הורה הרשם על ביטול ההליכים נגד החייב, וכן על הפיכת הצדדים ובאי כוחם, כך שהזוכה תיהפך לחייבת והחייב לזוכה כאשר החוב בתיק יעמוד על סך של 5,800 ₪. ההליכים כנגד החייבת החדשה יעוכבו עד להמצאת אזהרה וחלוף התקופה האמורה בה.

Comments


bottom of page