top of page

הבעל חויב לשלם לאישה הוצאות משפט בסך 25 אלף ש"ח


השופטת נאוה גדיש מבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה דחתה את תביעתו של אב להפחתת מזונות, שנימק כי הכנסותיו נפגעו לאחר שבחר להגשים את חלומו ולהפוך למדריך בחוגי ילדים. השופטת ציינה כי זה מעורר השראה – אבל זה לא משליך על כושר השתכרותו


בהסכם גירושים נקבע כי אב לשלושה ילדים ישלם מדי חודש כאלפיים חמש מאות ₪ עבור כל ילד. במועד אישור ההסכם הצהיר האב שהוא משתכר 13 אלף ש"ח בחודש וכי הוא מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו על פי ההסכם. לעומתו הצהירה האישה שהיא מרוויחה 5,000 ₪ בלבד.

בתביעה שהגיש לאחר מספר חודשים הוא טען ששכרו הופחת באופן ניכר כי בחר להגשים חלום ולהפוך למדריך בחוגים. לטענתו, הוא החליט לשנות תחום עיסוק לאחר שהבין כי עבודתו הקודמת כבר אינה מתאימה לו והוא לא מגשים את עצמו.

עוד הוסיף שגרושתו עושה חיל בעבודתה עד שהתקדמה בסולם הדרגות לתפקיד מנכ"ל. הוא הודה כי אינו יודע כמה בדיוק היא מרוויחה, אולם לדבריו הקידום בעבודה לבטח הביא עמו שיפור בשכרה, כך שמוצדק להקטין את סכום המזונות שהוא משלם.

השופטת גדיש דחתה את ניסיון התובע להיתלות בעבודתו החדשה כעילה להפחתת מזונות, וציינה כי "טענת האב כי החליף עבודה כדי 'להגשים חלום' היא בהחלט מבורכת [..] הרצון ללכת אחרי החלום ולמצוא עבודה שמתאימה יותר לאופיו של האב, מעורר השראה. יחד עם זאת, אין בעובדה זו כדי להשליך על כושר השתכרות".

היא הדגישה שהפרמטר הקובע לקציבת המזונות הוא כושר ההשתכרות הפוטנציאלי של ההורה, ולא השתכרותו בפועל. אלא שהאב לא הציג ראיה לכך שכושר ההשתכרות שלו נפגע. מכאן, שההסבה המקצועית שעשה לא משנה את הקביעה הקודמת לתשלום מזונות. השופטת גם דחתה את טענתו שלפיה יש להפחית ממזונותיו בגלל שיפור בהכנסותיה של האישה. לדבריה, מדובר בשינוי צפוי שאינו מצדיק הפחתת מזונות. לעומתה, האב בחר להגשים חלומות ולפנות לאופק פחות מבטיח תוך שהוא עובד כמאמן בחוג שאליו נרשמו שישה ילדים בלבד, שניים מהם הם ילדיו שלו.

בפסק הדין צוין שיש להוסיף את העובדה שהאם גרה בשכירות כאשר מחירי הדיור האמירו לאורך השנים וממשיכים לעלות. זאת, בעוד האב מתגורר אצל הוריו מבלי שיש לו הוצאות דיור. למכלול השיקולים היא הוסיפה גם את אינטרס ההסתמכות של האם, שלקחה בחשבון את המזונות שנקבעו בהסכם הגירושים ורשמה את ילדיה המחוננים לחוגים יקרים, ושינוי המזונות כעת יביא לתוצאה שתפגע בה כלכלית.

לבסוף נקבע שהאב לא הוכיח שינוי נסיבות מהותי שמצדיק להפחית מן המזונות שהוא משלם. התביעה נדחתה והוא חויב לשלם לאישה הוצאות משפט בסך 25 אלף ש"ח.


Comments


bottom of page