top of page

דברי הברכה של פרופ' יורם רבין – נשיא המכללה למינהל


מאת: מגזין בית המשפט, ינואר 2023


"התכנסנו בערב חגיגי להוקיר את תרומתכם המשמעותית ורבת השנים למשפט הישראלי. אני שמח על שיתוף הפעולה המבורך בין "מגזין בית המשפט" לבין "המכון הישראלי למשפט פלילי יישומי" הפועל במכללה למינהל, ועל כך שהמכללה זכתה להיות האכסניה לאירוע חשוב זה.

זוהי זכות גדולה להיות שופט במדינת ישראל, אך זהו גם עול כבד. השופטים והשופטות שיקבלו הערב תעודות הוקרה נשאו בעוז את העול, והטביעו את חותמם על מערכת המשפט הישראלית והעשירו אותה, כל אחת בדרכה וכל אחד בדרכו.

מערכת המשפט, זו שלה תרמתם ממיטב שנותיכם, ניסיונכם וחוכמתכם, נמצאת בימים אלו בתקופה הרת גורל. מזה שנים שיש העושים ניסיונות לערער את האמון במערכת המשפט, כדי להחלישה ולהפר את האיזון הראוי בין רשויות השלטון. אך בעת הזו אנו חווים מגמה מדאיגה. בימים אלו ממש, מופרחות הצהרות וכבר נעשות פעולות ראשוניות, לשינוי כללי המשחק הבסיסיים, היונקים את חיותם מרעיון הדמוקרטיה. כידוע, מערכת משפט עצמאית, שבה פועלים שופטים ללא מורא וללא משוא פנים, זולת מרות הדין, היא תנאי לקיומה של דמוקרטיה מהותית. [...]

רפורמות ושינויים נדרשים מעת לעת בכל מערכת, לרבות במערכת המשפט. מערכת המשפט, כמו כל מערכת אנושית, אינה מושלמת. עם זאת, השינויים צריכים להיעשות על בסיס ההכרה, שכדי לחסום שימוש לא ראוי בכוח השררה, וכדי להגן על קבוצות שאינן מיוצגות דיין במערכת הפוליטית (מה שאנו מכנים בלשון הפוליטית "מיעוטים"), יש צורך במערכת משפט חזקה ועצמאית, אשר תהווה בלם לכוחה הרב, לפעמים הרב מדי, של הרשות המבצעת.

לכן, אני קורא מכאן לכל חברי הכנסת והממשלה לשמור על מערכת המשפט מפני קלקולים לא ראויים. והנה, מכבדים אותנו כאן בנוכחותם שופטים ושופטות שהם עדות חיה ליופייה של מערכת המשפט שלנו. עדות לכך שמערכת המשפט הישראלית מאופיינת בהוגנות, יושרה, אומץ ומקצועיות. אכן היא גם לא מתפשרת ולא עושה הנחות. היא משאירה מקום למחלוקות ואי-הסכמות, אך אלו מובאים לליבון ענייני, שתוצאותיו, לעיתים, אינן מקובלות על הכלל. אני מודה לכם על תרומתכם הרבה לעיצוב של מערכת המשפט הישראלית, שלה השפעה עמוקה על עיצוב סיפור חייה של מדינת ישראל.

אני מאחל לכל חתני השמחה ובני משפחותיהם בריאות, אריכות ימים, והמשך ערב מוצלח. תודה רבה".

Comments


bottom of page