top of page

גיליון מיוחד לכבוד שנת 2023בתחילת דרכו הציב מגזין בית המשפט מטרה חשובה: להאיר את מערכת המשפט בישראל. האור כבר מצוי במערכת – בה עובדים שופטים ושופטות מקצועיים השואפים לשפוט בין איש לרעהו בהתאם לחוק ותחת מרות הדין. אלא שלעיתים יש לפתוח את החלון כדי שהציבור יראה את האור הקיים במערכת המשפט ויכיר את משרתי הציבור ברשות השופטת.

בחג החנוכה ערך מגזין בית המשפט טקס הוקרה לכבוד השופטים והשופטות בדימוס שהאירו את המשפט הישראלי בתפקידם השיפוטי. אלו שביקשו את טובת עמם ומדינתם, ופעלו ללא לאות וללא משוא פנים – כדי לשרת נאמנה את הציבור בישראל. הטקס שנערך במכללה למינהל כיבד והוקיר שבעה שופטים – שכל אחד ואחת בדרכו הייחודית הוסיף אור גדול למערכת המשפט. לא בכדי נערך הטקס בחג האורים שמסמל את כוחו של האור, שכן ביטא את אירוע הדגל לפעולתו של המגזין לאורך כל השנה ושימש חלון ראווה למטרתו של המגזין: להציג ולהוקיר את פועלם של השופטים והשופטות. כך גם במשך כל השנה, ולא רק בחנוכה, נציג ונאיר את אלו שמוסיפים אור במדינת ישראל.

המגזין מזמין את קהל הקוראים להתרשם מן הערב המרגש. בגיליון המיוחד שלפניכם מוצגים קורות חייהם המרשימים של שבעת השופטים שזכו להוקרה. בין השופטים מופיעים גם ברכתם של מפיקי האירוע, ראשי לשכת עו"ד ואת דברי התודה של נציגות השופטים בעליון ובמחוזי.

מערכת מגזין בית המשפט מאחלת לכל העוסקים במלאכת השיפוט, מתוך אמונה ושליחות, הצלחה ובריאות ומזכירה לכולנו כי "מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך".

Comments


bottom of page