top of page

ביהמ"ש המחוזי בתל אביב גזר 9 שנות מאסר על שודדי ה-"גריינדר"


השופט בני שגיא מבית המשפט המחוזי בתל אביב גזר על שאכר אבו אללה 9 שנות מאסר, ועל אביתר בן אבי 52 חודשי מאסר, לאחר שבאמצעות יישומון "גריינדר", קבעו מפגש מיני עם 23 גברים, סיפקו להם סמים שגרמו להם לאבד את הכרתם ואז שדדו אותם.

אבו אללה ובן אבי הורשעו על בסיס הודאתם בעובדות כתב האישום שתוקן במסגרת הסדר טיעון. כמתואר בכתב האישום המתוקן, הנאשמים קשרו קשר על מנת לאתר את המתלוננים דרך יישמוני "גריינדר" ו-"טלגרם". אבו אללה ובן אבי קבעו עם 23 המתלוננים מפגש מיני, כאשר במסגרת המפגש סיפקו הנאשמים למתלוננים סם – לכמחצית מהמתלוננים הסם ניתן שלא בהסכמה, כאשר יתר המתלוננים נטלו את הסם בהסכמה. לתוצאה של אובדן ההכרה כתוצאה מהסם, לא הסכים אף מתלונן. לאחר שהמתלוננים איבדו את הכרתם, נטלו הנאשמים את מכשירי הטלפון שלהם או לחלופין את כרטיסי הסים, שחזרו את סיסמת האשראי, גנבו את כרטיסי האשראי וכך גנבו כסף. כמו כן, מחלק מהמתלוננים נגנב כסף מזומן וכן רכוש. ב-4 מהאישומים, כאשר המתלוננים הגיעו למפגש ללא ארנקיהם, פרצו הנאשמים לרכביהם, על מנת לגנוב את כרטיסי האשראי והרכוש. בשיטה זו, הצליחו הנאשמים לגנוב כמעט 190,000 ₪, נוסף על הרכוש שנגנב בחלק מהמקרים.

בגין האירועים מושא כתב האישום, הורשעו הנאשמים בעבירות של שלילת כושר התנגדות, שימוש בכרטיס אשראי בנסיבות מחמירות, שימוש ברעל מסוכן, הספקת סם מסוכן, פריצה לרכב וגניבה מרכב. בנוסף, אבו אללה הורשע בעבירות של כניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק, איומים והחזקת סם שלא לצריכה עצמית, ובן אבי הורשע בעבירה של פגיעה בפרטיות. 23 אישומים יוחסו לאבו אללה, 8 מתוכם יחד עם בן אבי. אישום בודד נוסף יוחס לבן אבי לבדו. כאמור, השופט בני שגיא גזר הבוקר את דינם של הנאשמים. על אבו אללה נגזרו 9 שנות מאסר בפועל, 14 חודשי מאסר על תנאי ופיצוי בסך 100,000 ₪ למתלוננים. על בן אבי נגזרו 52 חודשי מאסר בפועל, 14 חודשי מאסר על תנאי ופיצוי בסך 30,000 ₪ למתלוננים.

לאחר מתן גזר הדין אמרו עורכות הדין מרדית שיבאן פרקל ורות ברקלי דאל, אשר ניהלו את התיק מטעם הפרקליטות כי "מדובר בתיק בהיקף תקדימי בו הושתו על הנאשמים עונשי מאסר ממושכים, לאחר שהוציאו לפועל תכנית עבריינית מדוקדקת, כפי שתואר בכתב האישום. הנאשמים פעלו שיטתי ובקור רוח, כאשר בחלק מהמקרים קיימו אף יותר מפגישה אחת ביום, בה סיממו ושדדו מתלונן. מדובר כאמור בעונש חמור ועדיין מקל למול עמדת המדינה. נלמד את גזר הדין ונגבש עמדתינו בהתאם."
עוד בחדשות:

Comentários


bottom of page