top of page

מאבק כוחות בעמינח: ביה"ד לעבודה התיר לפטר את מנכ"ל רוני שוורץ


דירקטוריון חברת עמינח רשאי לפטר את רוני שוורץ, המחזיק ב-16% ממניות החברה, מתפקידו כמנכ"ל. כך קובע שופט בית הדין הארצי לעבודה, רועי פוליאק, אשר דחה את ערעורו של שוורץ על פסק דינו של בית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב.


מאת: מגזין בית המשפט

תפנית משמעותית בדירקטוריון עמינח, חברה בולטת בענף, פיטוריו של המנכ"ל רוני שוורץ, המחזיק בנתח בעלות ניכר של 16% בחברה. החלטה זו מגיעה לאחר שהשופט רועי פוליאק מבית הדין הארצי לעבודה דחה את ערעורו של שוורץ על פסק דין קודם של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.


פסק הדין האמיץ של בית הדין הארצי לעבודה סלל את הדרך לעמינח לסיים את תפקידו של שוורץ כמנכ"ל. שוורץ טען בתוקף שבני משפחתו, חסרי סמכות להדיח אותו מתפקידו. עם זאת, בפסיקת בית המשפט נקבע כי מעשיו היו ניסיון לתמרן את מצב העסקתו לקראת תפיסת השליטה בחברה.


עוד נימקה השופט פוליאק את פוטנציאל הפיטורים, ואישר כי תפקיד המנכ"ל מחייב אלמנט חזק של אמון בין הדירקטוריון לבין הגורם המחזיק בתפקיד. מערכת היחסים המתוחה בין אמנון לרוני שוורץ, אשר גרמה למבוי סתום בתוך עמינח, מספקת עילה מספקת להחלטת הדירקטוריון לפטר את רוני שוורץ לטובת החברה.


בנוסף לדחיית ערעורו של שוורץ, בית המשפט קבע גם כי עליו לשאת בהוצאות שנגרמו במהלך ההליך המשפטי. נגד שוורץ נפסקו סך של 55,000 ₪, כאשר 35,000 ₪ מיועדים להוצאות בית הדין הארצי.


השופטות סיגל דוידוב-מוטולה וחני אופק-גנדלר, יחד עם נציגות הציבור עירית אלטשולר-זמני ושרגא ויצמן, הצטרפו לשופט פוליאק בתמיכה בהחלטת בית המשפט.Comentarios


bottom of page