top of page

ביהמ"ש תל אביב: חברת ש. צארום ניהול וייעוץ, תשלם רבע מיליון שקלים הוצאות


במאבק משפטי שנערך לאחרונה, יצאה מנצחת חברה קבלנית, "א.צ.ל סמארט בונים", לאחר שהגישה תביעה נגד החברה היזמית "ש. צארום ניהול וייעוץ" בגין נטישת פרויקט. בית המשפט חייב את צארום לשלם כרבע מיליון שקל שכר טרחה.


המחלוקת החלה ב-2017 כאשר חברת "א.צ.ל סמארט בונים", התקשרו עם ש. צארום ניהול וייעוץ לביצוע פרויקט התחדשות עירונית בראשון לציון. עם זאת, בסוף 2018 הוציאה "א.צ.ל סמארט בונים", את הציוד שלה והפסיקה את העבודה בפרויקט, בטענה לאי תשלום עבור העבודה שבוצעה. לאחר מכן הגישה "א.צ.ל סמארט בונים", תביעה נגד צרום ומנהליה.


בתגובה הגישה צארום תביעה שכנגד, בטענה שסמארט נטשה את האתר ללא הודעה מוקדמת וגרמה לנזקים משמעותיים. למרות שמאוחר יותר ביטלה סמארט את התביעה, צארום המשיכה בתביעה שכנגד, ותבעה פיצויים בסך 2.26 מיליון שקל ודמי ייעוץ שלא שולמו.


בחודש שעבר דחה בית משפט השלום בתל אביב את התביעה שכנגד של צארום. השופט גיא היימן קבע כי חברת צארום הפרה את ההסכם בכך שלא ה עבירה תשלומים רציפים לסמארט. בית המשפט מצא כי צארום לא הציג ראיות להתנגדות לטענת החברה הקבלנית לפיה חשבוניות בגין עבודה שבוצעה לא אושרו ללא סיבה מוצדקת. בנוסף, סמארט השקיעה בפרויקט יותר מההכנסה שהתקבלה, מה שמחזק את זכאותם להפסיק את ההתקשרות.


השופט היימן הדגיש כי למרות שסמארט לא מסרה רשמית הודעת ביטול בכתב, יציאתם מאתר העבודה מהווה למעשה ביטול. מנגד הודעת הביטול של צארום נחשבה בלתי חוקית ולא קדמה לה הפרה.

כתוצאה מכך, חייב בית המשפט את צארום לשלם ל-"א.צ.ל סמארט בונים", שכר טרחת עורכי דין בסך 265 אלף שקל, המהווים כ-10% מהתביעה שנדחתה.


פסיקה זו מדגישה את העיקרון לפיו חברה יכולה לבטל חוזה אם לא תקבל תשלום רציף כפי שהוסכם. כן מבהירה כי ביטול הסכם ביצוע יכול להיות תקף גם אם לא נאמר במפורש בכתב, אלא באמצעות התנהגות, כל עוד הדבר נעשה כדין.


עוד בחדשות:Σχόλια


bottom of page