top of page

ביהמ"ש: זוג בני 40 צברו חובות, קרסו כלכלית וקיבלו הפטר


השופטת חוי טוקר מבית משפט השלום בירושלים אישרה מחיקת חובות בסך שני מיליון ש"ח שצברו בני זוג שקרסו כלכליתבני זוג בני 40 שגרים עם ארבעת ילדיהם ועם בת נוספת של הגבר מנישואים קודמים, צברו חובות כתוצאה מקריסת עסק, לאחר שנגנבו כלים וציוד מהמחסן. מאז המשפחה חיה מקצבאות וסך הכנסותיה הוא כעשרת אלפים ₪. הנאמן בתיק הבהיר שכל אחד מבני הזוג צבר ארבעה פיגורים בתשלומים החודשיים בסך כולל של 600 שקל. לדבריו, הם גם לא הגישו את כל המסמכים הנדרשים ולא ממצים את כושר השתכרותם. הוא הציע שהם ישלמו יחד 120 אלף שקל ב־72 תשלומים חודשיים.

מטעם הסיוע המשפטי נטען כי בני הזוג משתפים פעולה אך אם יצאו לשוק העבודה – תישלל מהם הזכאות לסיוע בשכר דירה ואין למנוע מילדיהם את הזכות לקבל דירה בתשלום נמוך. היא הוסיפה שבני הזוג לא יצליחו לעמוד בהצעת הנאמן ואין בכוחם לשלם אלפיים ₪ כל חודש. עוד הודגש כי לבני הזוג ילדה בת 6 בעלת מוגבלות והאם עומדת במשימה הקשה של גידולה. בנוסף לפי דברי האב, המשפחה מתמודד כבר 25 שנים עם העיקולים והדפיקות בדלת, אך לילדים שלו הוא חייב לדאוג ועליו לשרוד כדי להגיע למצב שאם הילדה שלו מבקשת במבה – יש לו כסף לקנות לה.

השופטת חוי טוקר ציינה שגם אם תייחס לכל אחד מהחייבים הכנסה רעיונית בגובה שכר המינימום, לא יהיה בכך כדי להשפיע באופן ניכר על סך הכנסות התא המשפחתי, שכן הקצבאות המשולמות בגין הבטחת הכנסה וסיוע בשכר דירה יופחתו. במקרה כזה ספק אם קיימת לחייבים הכנסה פנויה. עוד הוסיפה השופטת שגם אם יש להם הכנסה פנויה רעיונית, היא עומדת על סכום נמוך ומשמעותה קביעת צו תשלומים על סך 150 ₪ לכל אחד מהם, כפי שהם משלמים כיום.

בהחלטה נקבע שמאחר שחובות בני הזוג לא נוצרו מהתנהלות כלכלית לא נכונה אלא כתוצאה מעסק שקרס, ומכיוון שלא תהיה תועלת לנושים מקביעת צו תשלומים בסכום של 150 ₪, שיקולי השיקום גוברים, ולכן יש להעניק להם הפטר מלא.
Comments


bottom of page