top of page

ביהמ"ש המחוזי בחיפה: נהג הפקיר, הסגיר ולא נמצא אשם


השופט אינאס סלאמה מבית המשפט המחוזי בחיפה התחשב באדם, אב לשישה בן 34, שהרג על ידי רכבו רוכב אופניים צעיר. בגזר הדין התחשב השופט בין השאר מן העובדה שהסגיר את עצמו למשטרה תוך פחות משעה ולא נמצא אשם בגרימת התאונה


מאת: מגזין בית המשפט

השופט אינאס סלאמה מבית המשפט המחוזי בחיפה הטיל חצי שנת עבודות שירות על נהג שדרס למוות ילד כבן 11 שרכב על אופניו בג'סר א־זרקא. לאחר שהנאשם הורשע בעבירת הפקרה אחרי פגיעה קבע שיש להתחשב בין היתר בעברו הפלילי הנקי ובהסגרתו המהירה למשטרה, ולגזור עליו עונש שאינו כולל מאסר בפועל.


התאונה אירעה בכפר בסביבות השעה 18:00, כאשר נהג הנאשם ברכב הפרטי שלו והתקרב לצומת. באותו זמן רכב הילד המנוח על אופניו לכיוון אותו צומת. בשלב מסוים המנוח פנה ימינה ונכנס לנתיב נסיעת הנאשם, כאשר האחרון פגע בו עם הדופן הימנית של רכבו והפיל אותו מהאופניים. הנאשם המשיך בנסיעה ומחץ את הילד בגלגליו. הילד נהרג במקום. ברגעים שלאחר התאונה התאספו במקום אנשים וניגשו לסייע למנוח. הנאשם מצדו עצר את הרכב, הפנה מבטו לעבר הילד שותת הדם, ולאחר מספר שניות חזר לרכבו ונמלט מן הזירה. הוא לא התקשר למד"א על מנת להזעיק עזרה. רק בסביבות השעה 19:00, על פי הנטען, הוא התייצב בתחנת זיכרון יעקב והסגיר את עצמו למשטרה.


הפרקליטות ביקשה להטיל עליו מאסר בפועל של בין שנה וחצי ל4.5 שנים. לטענתה הנאשם פגע בערך חיי האדם כאשר נמלט מזירת התאונה מבלי להתקשר לגופי ההצלה. מנגד ביקש הסניגור להסתפק בעבודות שירות. לדבריו כתב האישום הוגש רק בחלוף כ־3.5 שנים ממועד התאונה ומדובר בשיהוי ניכר הפועל לטובת הנאשם. הסניגור סיפר שרק לאחרונה נולד ילדו השישי של הנאשם ובנסיבות אלה הוא מסוגל לשרוד לכל היותר "חודשיים עבודות שירות".


השופט אינאס סלאמה קבע כי יש בנסיבות התאונה בכדי להשפיע לטובת הנאשם. בין היתר ציין השופט שהנאשם "היה נתון בבעתה לאחר התאונה", כאשר "מצב זה, בו היה נתון הנאשם, ניתן לראותו בגדר הסיבות שהביאוהו לביצוע העבירה, ובהתאם להתחשב בו בעת קביעת מתחם העונש ההולם". עוד הוסיף וציין כי יש להעניק משקל לעובדה שהנאשם איננו אשם בקרות התאונה. כך, לפי בוחן התאונה אשר ציין בדו"ח כי מדובר היה בהתנגשות בלתי נמנעת שהאשם בה הוא דווקא המנוח. עוד כתב השופט כי התקהלות ההמון ברגעים שלאחר התאונה מקטינה את חומרת ההפקרה. הוא נימק שתאונת הפקרה המתרחשת בלב יישוב בשעת בין ערביים עם המון אנשים אינה דומה מבחינת חומרתה לזו המתרחשת בשעת לילה מאוחרת כשהקורבן נותר להתבוסס בדמו.


הוא הוסיף כי יש להביא בחשבון את העובדה שהנאשם הסגיר את עצמו – תוך פחות משעה – ביוזמתו, ומבלי שידע שהמשטרה דולקת אחריו. השופט אף התחשב בהיותו של הנאשם ראש משפחה מרובת ילדים, כאשר הקטן שבהם נולד רק לאחרונה. בנסיבות אלו העמיד השופט את עונשו של הנאשם על 6 חודשי עבודות שירות בלבד, לצד פסילת רישיון ל־38 חודשים וקנס כספי של 2,500 ₪.Comments


bottom of page